AGENDA

In onderstaande agenda kunt u de bezetting van het Denksport Centrum zien!  Inlichtingen over verhuur: De heer Hans Knop, 035-6911152,  jjgknop@kpnmail.nl